Vingåkers Hundklubb

Vingåkers Hundklubb är en fristående förening.
Verksamheten är förlagd till Vingåker, men alla som delar våra värderingar är välkomna som medlemmar.

Vårt motto är enkelt: "För att det är kul att ha hund!"

Ändamålet är att verka för god hundhållning och hundvård för alla intresserade hundägare samt att genom olika åtgärder bidra till ett gott förhållande till icke-hundägare.

Vi vill engagera både unga och gamla medlemmar och deras hundar för att ha kul tillsammans. En stor del av vår verksamhet består därför av att genom kurser och medlemsträffar utbilda hundägare och familjemedlemmar. Med kurserna vill vi först och främst stimulera till fördjupade relationer mellan människa och hund.

All vår verksamhet bedrivs ideellt och vår kursverksamhet sker i samarbete med ABF.

I våran kursverksamhet är alla hundraser välkomna, med eller utan stamtavla. Men hunden måste vara vaccinerad och ID märkt och detta gäller vid all vistelse på klubben.

Klubben har en rastslinga (ca 500 m) bakom klubbstugan och alla som går där och på övrig mark plockar givetvis upp efter sina hundar och kastar i uppsatta hundlatriner  - men inte i soptunnor eller papperskorgar(!). 


Passa på när du går rastslingan att testa de aktiviteter som finns uppsatta på skyltar. Banan börjar vid klubbstugan och fortsätter runt rastslingan genom skogen. Det är bra övningar som passar alla!

Vill du låna klubbstugan eller klubbområdet.? Ta kontakt med ordförande, ordf@vingakershundklubb.se

Vi är många som tränar och umgås på klubben och då är det viktigt att vi tänker på våra trivselregler! Läs om dem här