« Tillbaka till kursöversikten

Vardags-hunden

Kursen ska ge hundägarna möjlighet att bygga på sin kunskaper i att utbilda sin hund och att fördjupa relationerna med övningar som ger ökad säkerhet i vardagssituationer "ute i samhället" samt stimuleras till fortsatt träning med sin hund.

Kursens mål

Praktiska mål är att ge hunden trygghet genom att träna möten med hundar och människor i olika situationer och miljöer ute i samhället

Kursens innehåll

Vi arbetar belöningsbaserat mot vårt måtto "Det är kul att ha hund"

Hjälpmedel

Kursfakta

Ålders-/Förkunskapskrav:
Kurstider: 5 tisdagar kl. 18:30 med vardera 2 lektioner ( 45 min )
Kursstart: 2022-08-30 18:30
Kursledare: Charlotte Roche- Lorichs, Ulla Handin
Kurspris: 700 :-

Klicka nedan för att anmäla dig

Anmälan till kursen